Informacije za izdavače

S ciljem dugotrajnog osiguranja kvalitete naučnoistraživačke i obrazovne djelatnosti na Univerzitetu u Travniku, Pravilnikom za izdavačku djelatnost regulisano je pitanje prikupljanja, obrade i čuvanja knjiga, zbornika, časopisa i drugih publikacija čiji je izdavač Univerzitet ili organizacione jedinice Univerziteta.
Shodno tome, autori su obavezni Univerzitetskoj biblioteci dostaviti najmanje petnaest primjeraka objavljene publikacije, jedan primjerak Komisiji za izdavačku djelatnost Univerziteta u Travniku, jedan primjerak Uredu za kvalitet Univerziteta u Travniku, te jedan izložbeni primjerak.
Objavljene publikacije dostavljaju se u biblioteke fakulteta Univerziteta u Travniku gdje su autori angažirani.
Publikacije čiji je izdavač Univerzitet u Travniku - Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije dostavljaju se u Biblioteku Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije (Aleja konzula br. 5).