Informacije za korisnike

Studentske elektronske kartice za prijavu članstva u biblioteci, korištenje i posuđivanje bibliotečke građe i korištenje čitaonice dostupne za sve studente prvog i drugog ciklusa studija na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije.
Korištenje usluga Univerzitetske biblioteke - Biblioteke Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije od akademske 2014/2015. godine moguće je jedino uz predočenje studentske elektronske kartice.
Studenti upisani akademsku 2015/2016. godinu obavezni su produžiti članstvo u biblioteci, a studenti brucoši preuzeti studentske elektronske kartice.