Upis

Upis članova Biblioteke Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije vrši se jednom godišnje, a na početku nove akademske godine.
Novi studenti prvog, drugog i trećeg studijskog ciklusa na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije obavezni su prilikom upisa na fakultet popuniti i predati Obrazac za izradu studentske elektronske kartice koja je ujedno i članska kartica za biblioteku. Obrasci se preuzimaju i predaju u Biblioteci Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije.
Svi ostali studenti obavezni su na početku nove akademske godine, a najkasnije do novembra, izvršiti produženje važeće studentske elektronske kartice.
Studentske elektronske kartice koriste se kod prijave članstva u biblioteci, korištenja i posuđivanja bibliotečke građe, korištenja čitaonice i drugih naprednih informacionih sistema na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku.