Kontakt

Univerzitetska biblioteka Travnik Univerzitetska biblioteka Travnik
Biblioteka Fakulteta za tehničke studije Biblioteka Edukacijskog fakulteta
Aleja konzula br. 5, Travnik Aleja konzula br. 5, Travnik
Tel: +387 30 540 876  
Fax: +387 30 540 876  

Radno vrijeme

Posudba knjiga za korisnike utorak, četvrtak, subota 09:00 - 16:00
Čitaonica utorak, četvrtak, subota 09:00 - 16:00

Kontakt

Amela Bajrić, bibliotekarka EF i FTS
e-mail: bajric_amela@hotmail.com


Šejla Smajić, bibliotekarka EF i FTS
e-mail: sejla.smajic2016@outlook.com