O biblioteci

Biblioteka
Univerzitetska biblioteka djeluje kao organizaciona jedinica Univerziteta u Travniku sa ciljem djelotvornog osiguranja temeljnih uslova za naučnoistraživačku i obrazovnu djelatnost na Univerzitetu.
U tom smislu, univerzitetska funkcija Biblioteke ogleda se u nastojanju da glavnini svojih korisnika, koje čine naučni radnici, profesori i studenti Univerziteta u Travniku pruži što bolju i što kvalitetniju uslugu.
Univerzitetska biblioteka objedinjuje rad i djelovanje biblioteka fakulteta Univerziteta u Travniku, a budući da bibliotečke usluge pruža i široj javnosti u mjestima djelovanja fakulteta, Univerzitetska biblioteka ima i druge važne funkcije koje se odgledaju u posebnom značaju od općeg društvenog interesa i koristi. Prikupljajući, obrađujući, čuvajući, te dajući na korištenje bibliotečku građu, Univerzitetska biblioteka nastoji pružiti svakom svom korisniku, kao i društvu u cjelini, najkvalitetniju bibliotečku uslugu. U konačnici, temeljeći svoj rad na evropskim standardima i mjerilima kvalitete i profesionalnosti u svim područjima poslovanja, Univerzitetska biblioteka nastoji postati središnje mjesto bibliotečkog sistema u Srednjobosanskom kantonu.
Pritom, a što je jednako važno, biblioteke fakulteta Univerziteta u Travniku nastoje biti najbolji, najbogatiji i najvjerodostojniji izvori informacija u okviru naučnih područja artikuliranih na fakultetima u okviru kojih djeluju.
Biblioteka Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije, uza svoju primarnu funkciju, sa savremenom čitaonicom i multimedijalnim centrom, predstavlja jedinstven interdisciplinarni prostor na području grada Travnika u kojem se razmjenjuju informacije i znanja i stiču nove sposobnosti.

Pravilnik o radu univerzitetske biblioteke